Αναλυτικά οι όροι συμμετοχής της μεγάλης ψηφοφορίας του OLIVE για τα αγαπημένα φαγητά των Ελλήνων που ξεκινά στις 27 Ιουλίου και διαρκεί μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2018.

1. Διοργανώνεται ψηφοφορία/διαγωνισμός από την εδρεύουσα στο Μαρούσι, Αγράφων 5, Εκδόσεις Πρώτο Θέμα Εκδοτική Α.Ε. και Αναστάσιος Καραμήτσος & Συνεργάτες Α.Ε.
2. Στην ψηφοφορία μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι αναγνώστες του περιοδικού και οι χρήστες του www.olivemagazine.gr που διαμένουν στην Ελλάδα. Απαγορεύεται η συμμετοχή στο διαγωνισμό εργαζομένων του περιοδικού olive, του ιστότοπου www.olivemagazine.gr, των Εκδόσεων Πρώτο Θέμα Εκδοτική Α.Ε. και Αναστάσιος Καραμήτσος & Συνεργάτες Α.Ε., καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου βαθμού (συμπεριλαμβανομένων των συζύγων).
3. Οι αναγνώστες θα συμπληρώνουν την ή τις επιλογές τους (από 1 έως και 10) στο olivemagazine.gr/food-contest και θα αποκτούν αυτόματα 1 συμμετοχή στην κλήρωση.
4. Κάθε ψηφοφόρος/διαγωνιζόμενος μπορεί να καλεί φίλους στα κοινωνικά δίκτυα (Facebook & Twitter) ή με mail για να συμμετέχουν, ώστε να κερδίσει περισσότερες συμμετοχές στον διαγωνισμό.
5. Οι νικητές θα αναδειχθούν με κλήρωση που θα γίνει διαδικτυακά τον μήνα Νοέμβριο.
6. Oι 10 νικητές θα ανακοινωθούν στο olivemagazine.gr και στο περιοδικό Olive που θα κυκλοφορήσει στις 25 Νοεμβρίου 2018.
7. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν μέσω mail και τα ονόματά τους θα ανακοινωθούν στο περιοδικό και στο site. Ουδεμία ευθύνη φέρουν οι διοργανώτριες εταιρίες για τυχόν αναληθή προσωπικά στοιχεία που έχει δηλώσει κάποιος εκ των διαγωνιζομένων με αποτέλεσμα να μη δύναται να πραγματοποιηθεί η ειδοποίηση του νικητή.
8. Οι νικητές θα παραλάβουν τα δώρα τους με την επίδειξη οποιουδήποτε εγγράφου τους ζητηθεί, προκειμένου να πιστοποιηθούν τα δηλωθέντα από αυτούς στοιχεία και η αποστολή των δώρων θα γίνει από τις εταιρίες που χορηγούν το διαγωνισμό.
9. Οι διαγωνιζόμενοι ήδη με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό συναινούν ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των δηλωθέντων προσωπικών δεδομένων τους (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο) από τη διοργανώτρια εταιρεία για σκοπούς άμεσα συναρτώμενους με το αντικείμενο του διαγωνισμού, όπως επίσης και στην περίπτωση που κριθούν νικητές, συναινούν ανεπιφύλακτα στη δημοσίευση του ονοματεπωνύμου τους στο έντυπο του περιοδικού που θα ανακοινώσει τους νικητές. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης ή/και αντίρρησης στην επεξεργασία των στοιχείων του από τη διοργανώτρια εταιρεία βάσει του άρθρου 12 και 13 του Ν. 2472/1997 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων επικοινωνώντας με αυτήν στο τηλ. 210 6880700. Σε κάθε περίπτωση, η άρνηση του διαγωνιζόμενου να επεξεργαστεί η διοργανώτρια εταιρεία τα προσωπικά στοιχεία του ή να ανακοινωθεί το ονοματεπώνυμό του στο τεύχος στο οποίο θα ανακοινωθούν οι νικητές νομιμοποιεί τη διοργανώτρια εταιρεία να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού «δώρου» ή/και τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, για τους προφανείς λόγους της έλλειψης πλήρους διαφάνειας που θα δημιουργηθεί.
10. Οι διοργανώτριες εταιρίες διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξει την ημερομηνία κλήρωσης λόγω κωλύματος και να την αντικαταστήσει με νέα, η οποία θα ανακοινωθεί στο πρώτο εκδιδόμενο τεύχος του περιοδικού μετά την απόφαση αλλαγής της ημερομηνίας.
11. Οι εταιρίες διατηρούν το δικαίωμα διακοπής ή ματαίωσης της ψηφοφορίας οποτεδήποτε, κατά την κρίση της, έπειτα από σχετική ανακοίνωση στον Τύπο.
12. Κάθε συμμετέχων, ήδη με τη συμμετοχή του, θεωρείται ότι έλαβε γνώση, συναινεί και συμφωνεί ανεπιφύλακτα με όλους τους παρόντες όρους.