Όλυμπος

Η Αφοί Παπαγιάννη Α.Ε.- Χαλβαδοποιΐα Ελλάδος που έχει ταυτίσει το όνομά της με το χαλβά, ξεκίνησε το 1949 στη Λάρισα ως οικογενειακή επιχείρηση παραγωγής σουσαμένιου χαλβά. Το 1972, μεταφέρθηκε σε καινούριες εγκαταστάσεις στο Μελισσοχώρι Λάρισας και, παράλληλα, αύξησε σημαντικά τον κύκλο εργασιών και το προσωπικό της.