Νέα μελέτη από την Greenpeace της ανατολικής Ασίας και του πανεπιστημίου Incheon της Νότιας Κορέας απέδειξε ότι περίπου το 90% του αλατιού που αρτύζουμε το φαγητό μας περιέχει πλαστικό.

Τα δείγματα αλατιού που εξετάστηκαν προέρχονταν από διάφορες χώρες ωστόσο τα μεγαλύτερα ποσοστά που περιείχαν πλαστικό προέρχονταν από την Ασία. Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύτηκαν στο έγκυρο επιστημονικό περιοδικό Εnvironmental Science & Technology και προέκυψαν μετά από ανάλυση 39 δειγμάτων από 21 χώρες και 6 ηπείρους από τα οποία μόνο τριών εταιριών δεν περιείχαν κομμάτια μικροπλαστικών. Πρόκειται για ένα ραφιναρισμένο θαλασσινό αλάτι από την Ταϊβάν, ένα αλάτι βράχων από την Κίνα και ένα μη ραφιναρισμένο θαλασσινό αλάτι που παράγεται στη Γαλλία με εξάτμιση του νερού με την επίδραση της θέρμανσης από τον ήλιο.

Τι είναι τα μικροπλαστικά;
Είναι μικρά κομμάτια πλαστικού, μεγέθους μικρότερου των 5 χιλιοστών τα οποία είναι αποτέλεσμα της αποδόμησης μεγαλύτερων κομματιών προϊόντων από το ίδιο υλικό. Έχουν βρεθεί σε διάφορες περιοχές ανά τον κόσμο, σε ποταμούς, ωκεανούς και φυσικά στο έδαφος ενώ η έρευνα έδειξε ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της ποσότητας πλαστικού που χρησιμοποιείται σε κάποιες περιοχές και της αντίστοιχης ποσότητας που περιέχεται στο αλάτι που παράγεται σε αυτές. Ο Seung-Kyu Kim, από το πανεπιστήμιο Incheon ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η κατάποση μικροπλαστικών μέσω θαλασσινών προϊόντων συσχετίζονται άμεσα με τις ποσότητες πλαστικών απορριμάτων της κάθε περιοχής».

Η έρευνα έδειξε ότι στην Ασία τα επίπεδα μόλυνσης του αλατιού είναι υψηλότερα με την Ινδονησία να φιγουράρει στην υψηλότερη θέση της λίστας. Τα συγκεκριμένα ευρήματα βέβαια είναι ουσιαστικά μια επανάληψη των αποτελεσμάτων αντίστοιχης έρευνας με αντικείμενο τα μικροπλαστικά που πραγματοποιήθηκε το 2015 από τον ερευνητικό όμιλο Jambeck.

Πόσο επιβλαβή είναι τα μικροπλαστικά για την υγεία μας;
Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο μέσος άνθρωπος καταναλώνει περίπου 2.000 κομμάτια μικροπλαστικού ημερησίως κάθε χρόνο μέσω του αλατιού ωστόσο δεν υπάρχουν δεδομένα που να αποδεικνύουν τις επιπτώσεις που μπορεί αυτό να έχει στον οργανισμό μας. Το πανεπιστήμιο του York, που πραγματοποίησε μια έρευνα με αντικείμενο την κατανάλωση πλαστικού μέσω του αλατιού, δεν έχει καταλήξει σε σαφή συμπεράσματα. Ο Alistair Boxall, ένας από τους συντάκτες της εν λόγω έρευνας, σημείωσε ότι υπάρχει ένα μεγάλο κενό στο κομμάτι αυτό δεδομένου ότι έχουν καταγραφεί πολλοί τύποι μικροπλαστικών σε 320 διαφορετικές έρευνες που έχουν διεξαχθεί και οποιαδήποτε σύγκριση δεδομένων είναι πολύ δύσκολο να πραγματοπιηθεί. «Βασισμένοι στην ανάλυσή μας, υπάρχουν περιορισμένες αποδείξεις αναφορικά με τις δυσάρεστες επιπτώσεις των μικροπλαστικών. Είναι πολύ σημαντικό να πραγματοποιηθούν πιο ολιστικές έρευνες που θα πραγματοποιηθούν σε φυσικές συνθήκες καταγράφοντας ενδελεχώς τις ακριβείς επιπτώσεις», επισήμανε ο κ. Boxall.

Δείτε επίσης

Έρευνα σοκ αποδεικνύει ότι όλοι τρώμε… πλαστικό!