Δύο νέα προγράμματα που έχουν ως στόχο αφενός, την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος της χώρας, η πλειονότητα του οποίου έχει χτιστεί πριν από το 1981, οπότε και άρχισε να ισχύει ο Κανονισμός Θερμομόνωσης και άρα, είναι… θερμικά απροστάτευτα και αφετέρου, την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας εν όψει και του δύσκολου χειμώνα που έρχεται, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Πιο αναλυτικά:
Α) Το «Εξοικονομώ και ανακαινίζω» διαρθρώνεται στους εξής πυλώνες:
1) Ο πυλώνας της εξοικονόμησης ενέργειας που προβλέπει επιδοτήσεις από 50% έως 90% με όριο τις 25.000 ευρώ, ενώ για τις επενδύσεις ανακαίνισης το όριο δαπάνης είναι 10.000 ευρώ με ενιαίο ποσοστό επιδότησης 30% για όλους (δηλαδή, η επιδότηση φθάνει μέχρι 3.000 ευρώ). Για να συμμετάσχει κάποιος θα πρέπει να διαθέτει οικογενειακό εισόδημα έως 50.000 ευρώ (εξοικονόμηση) και 20.000 ευρώ (ανακαίνιση) αντίστοιχα, ενώ το σπίτι θα πρέπει να είναι ιδιόκτητο και ιδιοκατοικούμενο ή ο νέος να έχει την επικαρπία και να κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία Γ ή χαμηλότερη.
Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν στη διάσταση της εξοικονόμησης, αντικατάσταση κουφωμάτων, εξωτερική θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης – ψύξης, συστήματα παροχής Ζεστού Νερού Χρήσης, συσκευές Smart Home και οικιακές ηλεκτρικές συσκευές. Οι παρεμβάσεις αναβάθμισης περιλαμβάνουν: Ανακαίνιση χωρών μπάνιου και ειδών υγιεινής, ανακαίνιση χώρων κουζίνας. αντικατάσταση πόρτας εισόδου. αντικατάσταση και επισκευές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, αντικατάσταση και επισκευές υδραυλικών εγκαταστάσεων, αντικατάσταση επιφανειών πατωμάτων, επιχρίσματα και επισκευές δομικών στοιχείων. Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει το Δεκέμβριο.

Β) Το «Ανακαινίζω και Ενοικιάζω» επιδοτεί την ανακαίνιση κατοικιών, οι οποίες είναι κενές και δεν χρησιμοποιούνται, προκειμένου να διατεθούν σε μισθώσεις διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών. Αφορά σε κατοικίες μέχρι 100 τ.μ., στις οποίες ο ωφελούμενος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 50% της επικαρπίας ή της πλήρους κυριότητας, οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 40.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία έως 300.000 ευρώ. Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει να εφαρμόζεται από το πρώτο τρίμηνο του 2023.