Σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας που ενδέχεται να «αγγίξει» ακόμη και το 68% μπορείτε να επιτύχετε μέσα από συγκεκριμένες παρεμβάσεις στην κατοικία, τόσο σε υπάρχοντα κτήρια, όσο και υπό ανακαίνιση ή ανέγερση.

Σύμφωνα με παλαιότερες έρευνες που, όμως, παραμένουν πάντα επίκαιρες, δεδομένου ότι το κτηριακό απόθεμα της χώρας δεν μεταβλήθηκε πολύ στη διάρκεια της 10ετούς οικονομικής κρίσης, οι δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας είναι σημαντικές, εάν λάβει κάποιος υπόψη ότι:

• Μόλις το 5,1% έχει μόνωση εξωτερικών τοίχων, αφού μόνο το 6,7% κτίσθηκε μετά από το 1981, οπότε και άρχισε να ισχύει ο Κανονισμός Θερμομόνωσης.
• Το 2,1% έχει διπλά τζάμια.
• Το 30,4% έχει μόνωση δώματος.
• Το 12,7% έχει μόνωση πυλωτής.
• Το 1,5% έχει μόνωση δαπέδου και
• Το 4,2% έχει μόνωση σωληνώσεων στην εγκατάσταση θέρμανσης.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα προκύπτει πως η επισκευή και ανακαίνιση μιας πολυκατοικίας προσφέρει πολλές ευκαιρίες για συνδυασμένες επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Προς επίρρωση:

• Η θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων μπορεί να περιορίσει τις απώλειες σε ποσοστό από 21% έως 42%.
• Η τοποθέτηση θερμοστατικών βαλβίδων στα καλοριφέρ έως και 30%.
• Η αντικατάσταση του παλιού λέβητα έως 18%.
• Η θερμομόνωση του δαπέδου του κτηρίου μπορεί να εξοικονομήσει έως και 28% ενέργεια.
• Η μείωση της διείσδυσης του αέρα από 7% έως 18%.
• Η τοποθέτηση διπλών τζαμιών από 4% έως 15%.
• Η θερμομόνωση οροφής μεταξύ 1% και 7%.
• Η τοποθέτηση ανεμιστήρων οροφής από 57% έως 68%.
• Η ηλιοπροστασία έως 10%.

Όσο κι αν κάποιες από τις επίμαχες εργασίες φαντάζουν απαγορευτικές για μεγάλη μερίδα καταναλωτών, εντούτοις υπάρχουν προγράμματα που μπορούν να καλύψουν σημαντικό μέρος του κόστους και σε συνδυασμό με ίδια κεφάλαια να επιτευχθεί το πολυπόθητο αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να ξεκινήσετε με απλές και μικρού κόστους επεμβάσεις και ρυθμίσεις, οι οποίες μπορεί να αποδώσουν σημαντικά οφέλη και εν συνεχεία, να προχωρήσετε – εάν και εφόσον έχετε τη δυνατότητα – σε πιο απαιτητικές δράσεις.