Σοκολάτα, ένα όνομα-μια λατρεία ή μήπως όχι; Για να γίνω πιο συγκεκριμένη, μπορεί στην Αμερική και στην Ευρώπη να υπάρχει τεράστια αγάπη για τη σοκολάτα, ωστόσο φαίνεται πως δεν ισχύει το ίδιο και για τις χώρες της Ασίας.

Σύμφωνα με στοιχεία από το Global Consumer Outlook της Statista, υπάρχει μεγάλη διαφορά όσον αφορά την κατανάλωση σοκολάτας στον κόσμο. Η Ελβετία φαίνεται να είναι η πρώτη στην ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση σοκολάτας με το εντυπωσιακό 11,6 κιλά το 2021. Στον αντίποδα, στην άλλη άκρη της κλίμακας, η Ινδία και η Κίνα έχουν σημαντικά χαμηλότερη κατά κεφαλήν κατανάλωση στα 1,0 και 0,2 κιλά, αντίστοιχα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Statista.

Έχουμε και λέμε:
7. Κίνα: Κατανάλωση κατά άτομο το χρόνο: 0,2 κιλά
6.Ινδία: Κατανάλωση κατά άτομο το χρόνο: 1,0 κιλό
5. Ηνωμένο Βασίλειο: Κατανάλωση κατά άτομο το χρόνο: 3,0 κιλά
4. Γαλλία: Κατανάλωση κατά άτομο το χρόνο: 3,6 κιλά
3. Γερμανία: Κατανάλωση κατά άτομο το χρόνο: 5,7 κιλά
2. Ηνωμένες Πολιτείες: Κατανάλωση κατά άτομο το χρόνο: 9,0 κιλά
1. Ελβετία: Κατανάλωση κατά άτομο το χρόνο: 11,6 κιλά