Το κρασί όπως όλα τα τρόφιμα και τα ποτά που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση πρέπει να πληροί ειδικές νομοθετικές προδιαγραφές. Το οινοποιείο πρέπει να διατηρεί νόμιμη άδεια λειτουργίας και να πληροί τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς που ισχύουν για όλες τις μεταποιητικές μονάδες υγειονομικού ενδιαφέροντος. Επιλέγοντας επώνυμο κρασί έχουμε τη σιγουριά ότι τα παραπάνω συμβαίνουν διασφαλίζοντας ότι το κρασί που θα καταναλώσουμε είναι ασφαλές για την υγεία μας. Επιπλέον το εμφιαλωμένο κρασί μάς εξασφαλίζει ως προς το ότι το προϊόν βρίσκεται σε έναν περιέκτη που το προστατεύει σε μεγάλο βαθμό από την οξείδωση και την υποβάθμιση από οσμές του περιβάλλοντος. Το γυαλί είναι υλικό αδιαπέραστο τόσο για το οξυγόνο όσο και για τις οσμές.
Επίσης, για την πλειοψηφία των κρασιών ποιότητας η παραμονή στη φιάλη τα βοηθά να εξελιχθούν Τι είναι ο ποικιλιακός οίνος και τι ο οίνος ΠΓΕ; Τα οινοποιεία που έχουν αδειοδοτηθεί για την παραγωγή ποικιλιακών οίνων έχουν το δικαίωμα να αναγράφουν στην ετικέτα της φιάλης τις ποικιλίες των σταφυλιών από τις οποίες προέρχεται το κρασί, καθώς και το έτος συγκομιδής και παραγωγής, συνοδευόμενα με τον όρο «ποικιλιακός οίνος». Το αρκτικόλεξο ΠΓΕ σημαίνει Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη και έχουν τη δυνατότητα να τη χρησιμοποιούν τα οινοποιεία που χρησιμοποιούν σταφύλια από περιοχές για τις οποίες υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη. Το ΠΓΕ είναι το αντίστοιχο PGI που συναντάμε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Τι σημαίνει το αρκτικόλεξο ΠΟΠ σε μια ετικέτα κρασιού;
Η ανάγκη να προστατευτούν, σε επίπεδο παραγωγής αλλά και εμπορικά, κρασιά με ιστορική σημασία, με φήμη και ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά οδήγησε από πολύ νωρίς τα κράτη να θεσπίσουν, για αυτά, κανονισμούς που ξεκινούν από το αμπέλι και καταλήγουν στην τελική τους διάθεση στην αγορά.

Σε γενικές γραμμές οι κανονισμοί οριοθετούν συγκεκριμένη γεωγραφική ζώνη, θέτουν κανόνες στην παραγωγή και προστατεύουν νομικά την ονομασία τους. Η ανώτερη βαθμίδα προστασίας είναι τα κρασιά Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και στην Ελλάδα υπάρχουν 33 τέτοιες περιπτώσεις.

Τι σημαίνουν τα AOC, DOC/DOCG και DO/DOCa σε μια ετικέτα εισαγόμενου κρασιού;
Είναι αντίστοιχα επίπεδα ποιότητας με το ελληνικό ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης). Το AOC αφορά τα γαλλικά κρασιά, τα DOC/DOCG τα ιταλικά, ενώ το DO/DOCa τα ισπανικά. Το ιταλικό DOCG είναι μια βαθμίδα ποιότητας ανώτερη του DOC, τα κρασιά αυτής της κατηγορίας πρέπει να περάσουν επιπλέον διαδικασίες ελέγχων που περιλαμβάνουν χημικές αναλύσεις και οργανοληπτικές δοκιμές. Σήμερα στην Ιταλία υπάρχουν 77 τέτοιες περιπτώσεις. Σε αντιστοιχία με τους Ιταλούς, οι Ισπανοί δημιούργησαν την κατηγορία DOCa, οι προϋποθέσεις εδώ είναι αρκετά αυστηρές και μόνο δύο περιοχές το έχουν πετύχει μέχρι σήμερα, η Rioja και το Priorat.

Ποιες ενδείξεις είναι υποχρεωτικές σε μια ετικέτα κρασιού
Μια ετικέτα κρασιού που κυκλοφορεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφει την κατηγορία που ανήκει το προϊόν, π.χ. οίνος, αφρώδης οίνος, οίνος από λιαστά σταφύλια, οίνος λικέρ. Επιπλέον πρέπει να αναγράφονται οι αλκοολικοί βαθμοί με ακρίβεια 0,5%. Ένα κρασί με αλκοόλ από 13,0% έως 13,5% μπορεί να επιλέξει όποια από τις δύο ενδείξεις επιθυμεί. Επιπλέον πρέπει να αναγράφεται ο εμφιαλωτής και ο εισαγωγέας. Άλλες υποχρεωτικές ενδείξεις είναι ο αριθμός παρτίδας, η καθαρή ποσότητα κρασιού που περιέχει, η χώρα παραγωγής και το αν περιέχει θειώδη ή άλλους αλλεργιογόνους παράγοντες. Για τα αφρώδη κρασιά πρέπει να αναγράφεται και το επίπεδο γλυκύτητας.