Η ένωση «Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος» πρόκειται να δημιουργήσει Παρατηρητήριο Προστασίας της Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) «Μακεδονία», για οίνους.

Στόχος της ένωσης, σε σύμπραξη με την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου (Ε.Δ.Ο.Α.Ο.) και το Σύνδεσμο Ελληνικού Οίνου (Σ.Ε.Ο.), είναι η ενεργοποίηση των οινοπαραγωγών της Μακεδονίας για προστασία της ένδειξης που τους ανήκει, καθώς ιδιαίτερα μετά την Συμφωνία των Πρεσπών, το όνομα «Μακεδονία» είναι μεν συστατικό του ονόματος του κράτους της Βόρειας Μακεδονίας, ωστόσο παραμένει η τάση των γειτόνων να προβαίνουν σε καταστρατηγήσεις, ενώ παραγωγοί και διανομείς σε άλλα κράτη επίσης επιδίδονται σε προσβολές της Π.Γ.Ε. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία, οι περιφέρειες της Μακεδονίας (Ανατολική, Κεντρική, Δυτική) έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης της ευρωπαϊκής Π.Γ.Ε. «Μακεδονία» για οίνους από την Ελλάδα, που καλύπτουν τις σχετικές προϋποθέσεις που περιγράφονται στον αντίστοιχο τεχνικό φάκελο.

Με δεδομένη λοιπόν, την παραβίαση αυτού του δικαιώματος από οινοπαραγωγούς και διανομείς στο εξωτερικό και με την δύναμη που παρέχει η ισχυρή νομική προστασία των ευρωπαϊκών Π.Γ.Ε., ο ρόλος του «Παρατηρητηρίου» συνίσταται στην παρακολούθηση των χρήσεων της Π.Γ.Ε.«Μακεδονία», με έμφαση σε εκθέσεις και εκδηλώσεις προβολής οίνων, σε διαδικασίες καταχώρισης εμπορικών σημάτων σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και στην κυκλοφορία ετικετών οίνου όπου γίνεται χρήση ή επίκληση της Π.Γ.Ε. Παράλληλα, η λειτουργία του Παρατηρητηρίου θα συνοδεύεται από στοχευμένες αντιδράσεις ή και νομικές ενέργειες. Τον συντονισμό και την νομική εκπροσώπηση της ΕΝΟΑΒΕ ανέλαβε η δικηγορική εταιρεία «Γεωργόπουλος και Συνεργάτες», η οποία έχει στην ευθύνη της την προστασία γεωγραφικών ενδείξεων στην Ελλάδα όπως «champagne» και «cognac», ενώ ο επικεφαλής της, πανεπιστημιακός Θεόδωρος Γεωργόπουλος, έχει διεθνή εμπειρία ως νομικός σύμβουλος οργανώσεων παραγωγών, επιχειρήσεων, αλλά και κυβερνήσεων σε θέματα εμπορικών σημάτων και ονομασιών προέλευσης.

Το «Παρατηρητήριο» θα συνεργάζεται στενά με το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και όλες τις Ελληνικές και Ενωσιακές Αρχές που εμπλέκονται στα ζητήματα προστασίας γεωγραφικών ενδείξεων, προκειμένου να συντονίζονται και να υλοποιούνται οι κατάλληλες ενέργειες. Στην ίδια λογική επιτυχίας του εγχειρήματος, η ΕΝ.Ο.Α.Β.Ε. κρίνει απαραίτητη την αρωγή της τοπικής αυτοδιοίκησης στο διαπεριφερειακό επίπεδο της Μακεδονίας (κι όχι ανά επιμέρους περιφέρεια), άποψη η οποία θα τεθεί και επισήμως στις αρμόδιες περιφέρειες.

Δείτε επίσης:
Το ρόδι Ερμιόνης στο μητρώο Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης

Στο 50% της πληρότητας η εστίαση στις «κόκκινες» περιοχές

Ο κορωνοϊός δεν φαίνεται να πτοεί τις εξαγωγές τροφίμων