Τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος λόγω της νέας κατάστασης με τον κορωνοϊο, θα προχωρήσουν σε λήψη επιπλέον μέτρων προστασίας προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλεια τόσο των εργαζομένων τους, όσο και των πελατών τους σε πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες των Αρμόδιων Αρχών.

Πιο συγκεκριμένα, θα τοποθετηθούν προοδευτικά σε όλα τα καταστήματα διαγραμμίσεις, προκειμένου να τηρείται απόσταση ασφαλείας, τουλάχιστον δύο μέτρων, μεταξύ των πελατών, εντός του κάθε καταστήματος. Οι διαγραμμίσεις αφορούν τόσο τα ταμεία, όσο και σημεία εξυπηρέτησης, όπως το κρεοπωλείο, το ιχθυοπωλείο, καθώς και τα τμήματα αλλαντικών και τυριών. Παράλληλα, με στόχο να μην παρουσιαστούν φαινόμενα συνωστισμού και συμφόρησης, θα εφαρμοστεί η οδηγία, η οποία προβλέπει την ταυτόχρονη παραμονή εντός καταστήματος συγκεκριμένου αριθμού πελατών (1 άτομο ανά 10 τ.μ.). Σε κάθε πελάτη, θα χορηγείται αριθμημένη κάρτα εισόδου την οποία θα επιστρέφει κατά την έξοδό του από το κατάστημα.

Τέλος, τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος επισημαίνουν πως τηρούν τις οδηγίες της Πολιτείας σε συνεργασία με τους υπαλλήλους κάθε καταστήματος, έχοντας πάντα στο νου πως εργάζονται με στόχο την εξυπηρέτηση και την προστασία.