Την πρώτη κοινωνικοοικονομική μελέτη της παρουσίασε πριν λίγες μέρες η Lidl Hellas, αποτυπώνοντας ουσιαστικά το πόσο έχει ενισχύσει την αγορά της χώρας.

Αναγνωρίζοντας την επίδρασή τους στην εθνική οικονομία και στις θέσεις εργασίας, αποφάσισαν να προσμετρήσουν την άμεση και έμμεση συνεισφορά της Lidl Hellas, μέσα από αυτή τη μελέτη, με στόχο να προσδιορίσουν και να αξιολογήσουν τις επιδράσεις που δημιουργούνται από τη λειτουργία της εταιρείας για την οικονομία της χώρας, τις θέσεις εργασίας και την κοινωνία γενικότερα. Με άλλα λόγια, να αποτυπωθεί η προστιθέμενη αξία (άμεση, έμμεση, επαγόμενη) που δημιουργεί η εταιρεία.

Socioeconomic-Summary-1

Η συγκεκριμένη μελέτη αφορά το οικονομικό έτος 2015 – 2016 της εταιρείας και μέσα από τα στοιχεία αναφέρουμε συνοπτικά ότι διαθέτει 219 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και συνολικά υποστηρίζει 16.353 θέσεις εργασίας ή αλλιώς περίπου στο 0,5% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα! Παράλληλα, η συνολική συνεισφορά σε προστιθέμενη αξία είναι 616 εκατομμύρια, που αντιστοιχεί στο 0,35% του ΑΕΠ.

Η Lidl Hellas συνεργάζεται με περισσότερους από 1.800 Έλληνες παραγωγούς και το 56% των δαπανών τους για προϊόντα λιανικής πώλησης γίνεται από Έλληνες προμηθευτές και σε συνδυασμό με την υποστήριξη λειτουργιών, το σύνολο πληρωμών σε Έλληνες προμηθευτές αγγίζει τα 710 εκατομμύρια! Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι στην περίοδο αναφοράς επένδυσαν €827.000 σε πρωτοβουλίες στήριξης νέων και παιδιών που έχουν ανάγκη και σε περιβαλλοντικές δράσεις και πρόσφεραν προϊόντα συνολικής αξίας €250.000.

Socioeconomic-Summary-2

Υπόσχεση της εταιρείας είναι ότι θα συνεχίσουν να προσπαθούν καθημερινά και να στηρίζουν την εγχώρια αγορά, να δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας στη χώρα και να βρίσκονται πάντα στο πλευρό του Έλληνα καταναλωτή και πολίτη, δημιουργώντας αξία για ένα καλύτερο αύριο.