Σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα για βιολογικά σχολικά γεύματα, συμμετέχει ο Δήμος Τρικκαίων, υιοθετώντας μία καλή πρακτική που μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών.

Ο Δήμος Τρικκαίων συμμετέχει στο δίκτυο BioCanteens, που στοχεύει στην ύπαρξη και λειτουργία πράσινων και υγιεινών τοπικών συστημάτων διατροφής για τους μαθητές, μέσα από την παροχή βιολογικών σχολικών γευμάτων. Το δίκτυο BioCanteens συντονίζεται, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν από τη δημοτική αρχή σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, από την πόλη Mouans-Sartoux της Γαλλία, ενώ εκτός του Δήμου Τρικκαίων συμμετέχουν η πόλη Troyan στη Βουλγαρία, το Rosignano Marittimo στην Ιταλία, η Pays des Condruses στο Βέλγιο, η Torres Vedras στην Πορτογαλία και η Vaslui στη Ρουμανία.

«H καλή πρακτική στην υιοθέτηση της οποίας στοχεύει ο Δήμος Τρικκαίων από τη συμμετοχή του στον εν λόγω πρόγραμμα, αφορά στη βελτίωση της παρεχόμενης σίτισης που πραγματοποιείται στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου, μέσω των κυλικείων με την υιοθέτηση και παροχή στα σχολεία διατροφικών προϊόντων. Αυτά σχετίζονται με την τοπική παραγωγική ταυτότητα (παραγωγή από τοπικές επιχειρήσεις), ενώ οι χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες είναι είτε πιστοποιημένες ως βιολογικές είτε ολοκληρωμένης διαχείρισης», τόνισε ο δήμαρχος Τρικκαίων, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «στοχεύει στη μείωση των απορριμμάτων τροφίμων, καθώς και στην εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων προς αυτή την κατεύθυνση. Ο τομέας της αγροδιατροφής, ο συνδυασμός της γνώσης των μαθητών για θρεπτική αξία των γευμάτων και η ενίσχυση της τοπικής παραγωγικής δραστηριότητας συνδυάζονται σε ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα. Ο Δήμος Τρικκαίων επιδιώκει τη σύζευξη διαφορετικών τομέων της κοινωνίας μας, ώστε οι μαθητές, οι πολίτες, οι παραγωγοί, να μπορούν να μετέχουν σε αναπτυξιακές προσπάθειες με άμεσα οφέλη για την τοπική οικονομία και τη νέα γενιά».

Όσον αφορά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και τις δραστηριότητες του, αναφέρθηκε επίσης ότι από το 1998, η πόλη Mouans-Sartoux, με πληθυσμό περίπου 10.000 κατοίκους, έχει συνδέσει τη διατροφή με την υγεία και το περιβάλλον. Για να ξεπεράσει την έλλειψη παραγωγής βιολογικών προϊόντων σε τοπικό επίπεδο, ο Δήμος της γαλλικής πόλης δημιούργησε ένα δημοτικό αγρόκτημα και δύο καλλιεργητές προσλήφθηκαν για να καλλιεργήσουν και να παράγουν βιολογικά λαχανικά για τα σχολικά γεύματα που διανέμονται στα 3 σχολεία της πόλης (1.000 γεύματα/ημέρα). Τα αποτελέσματα «καλής πρακτικής» αυτής της πρωτοβουλίας αφορούν στη δημιουργία δημοτικού αγροκτήματος για την παραγωγή βιολογικών λαχανικών, στην παραγωγή 100% βιολογικών γευμάτων, με μια προοδευτική αύξηση της προέλευσης των πρώτων υλών βιολογικής προέλευσης και στην καθιέρωση υγιεινών διατροφικών προτύπων στα σχολεία με την εισαγωγή αντίστοιχης διατροφής στις σχολικές μονάδες, η οποία ενισχύεται από την παροχή γευμάτων μαγειρεμένων από εποχιακά, φρέσκα, βιολογικά και ακατέργαστα προϊόντα. Επίσης, ενισχύει την απασχόληση, με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον πρωτογενή τομέα, καθώς και στις τοπικές επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων, ενώ υφίσταται και μια δραματική μείωση των αποβλήτων τροφίμων με μια σειρά απλών λύσεων. Η εξοικονόμηση πόρων κατέστησε δυνατή την προσφορά 100% προϊόντων βιολογικής προέλευσης, που σερβίρονται στα κυλικεία με σταθερό κόστος. Οι κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις ενισχύουν τα τοπικά παραγόμενα προϊόντα, χρησιμοποιώντας ένα σύνολο κριτηρίων που εστιάζουν στην ποιότητα των τροφίμων, την προστασία του περιβάλλοντος και το κόστος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ