Συνταγές και άρθρα για: Ένωση Οινοποιητικών Συνεταιρισμών Σάμου

Με ιστορία από το 1934, η Ένωση Οινοποιητικών Συνεταιρισμών Σάμου (ΕΟΣΣ) συλλέγει το σταφύλι και παράγει το κρασί στα δύο οινοποιεία της και στη συνέχεια το διαθέτει, χύμα ή εμφιαλωμένο, στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο.

Ο Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD) πιστοποίησε την Ένωση Οινοποιητικών Συνεταιρισμών (ΕΟΣ) Σάμου σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2008 και ISO 22000:2005.