Συνταγές και άρθρα για: Αφγανιστάν

Ο Ρεζά Γκολαμί πέρασε μέσα από την εμπόλεμη ζώνη του Αφγανιστάν και βίωσε χιλιάδες περιπέτειες μέχρι να βρει σε μας τη νέα του πατρίδα. Αισιόδοξος και αεικίνητος ξανακάθισε στα θρανία, στο Γυμνάσιο και το Λύκειο, και πήγε στη Φιλοσοφική να μάθει τα ελληνικά.