Συνταγές και άρθρα για: γνωστικές επιδόσεις

Ανησυχητικά τα ευρήματα πρόσφατης επιστημονικής μελέτης, σύμφωνα με τα οποία η ζάχαρη μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις γνωστικές μας επιδόσεις.