Συνταγές και άρθρα για: ΕΛΓΟ Δήμητρα

Ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ ξεκίνησε τη διάθεση των πρώτων πιστοποιημένων ποικιλιών ελιάς και καλεί τα φυτώρια που ενδιαφέρονται να τις εγκαταστήσουν, να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους.