Συνταγές και άρθρα για: ευρωβαρόμετρο

Οι Ευρωπαίοι δείχνουν ευαισθησία για τα θέματα ασφάλειας τροφίμων και είναι πρόθυμοι να αλλάξουν τις καταναλωτικές συμπεριφορές τους, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο που δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA).