Συνταγές και άρθρα για: Καταστήματα εστίασης

Ένας πελάτης ανά 2τ.μ. στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και 6 άτομα σε κάθε τραπέζι, εκτός και αν πρόκειται για οικογένειες με ανήλικη τέκνα, προβλέπουν οι νέοι κανόνες λειτουργίας των καταστημάτων εστίασης.