Συνταγές και άρθρα για: νωπό κοτόπουλο

Ένα νέο video του ακτιβιστικού οργανισμού «Compassion in World Farming» ζητά από τους καταναλωτές να δίνουν περισσότερη προσοχή σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κατά την αγορά νωπών κοτόπουλων.