Συνταγές και άρθρα για: Προϊόν προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης

Νέους ορίζοντες ανοίγονται για τη μαστίχα Χίου, καθώς κατοχυρώθηκε, ως προϊόν προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης στην Ινδία.