Συνταγές και άρθρα για: Συμμαχία για την Υπεύθυνη Πώληση Οινοπνευματωδών Ποτών

Η Συμμαχία για την Υπεύθυνη Πώληση Οινοπνευματωδών Ποτών, στηρίζει και προωθεί την ενημέρωση και την εκπαίδευση των καταναλωτών, ιδίως των νεαρών ενηλίκων, για την υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ.