Συνταγές και άρθρα για: Σύνδεσμος Αλκοολούχων Ποτών

Την αναγραφή της ενεργειακής και διατροφικής επισήμανσης των αλκοολούχων ποτών, ανακοίνωσε ο ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Αλκοολούχων Ποτών.