Συνταγές και άρθρα για: 4ο Παγκόσμιο Συνέδριο Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας

O διαγωνισμός του EIT Food Demo Day, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο του 4ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας ολοκληρώθηκε αναδεικνύοντας νεοφυείς επιχειρήσεις που αξίζουν την προσοχή μας.