Συνταγές και άρθρα για: Athens Fine Food Awards

Μια νέα, σημαντική προσπάθεια για την συγκέντρωση, καταγραφή και προβολή των προϊόντων τροφίμων Ελλήνων παραγωγών με τη σφραγίδα της Έκθεσης τροφίμων ΕΞΠΟΤΡΟΦ σε συνεργασία με σημαντικούς επαγγελματίες του χώρου, εγκαινιάστηκε πρόσφατα.