Συνταγές και άρθρα για: Coffice

Τα μεγάλα, ανοιχτά γραφεία αναμένεται στο προσεχές μέλλον να καταργηθούν καθώς θεωρείται ότι δεν προωθούν το ομαδικό κλίμα, όπως προορίζονταν, αλλά αποσπούν τη συγκέντρωση των εργαζομένων.