Συνταγές και άρθρα για: Mediamatic

Τη δική του, ιδιαίτερη πρόταση στην προσπάθεια διατήρησης αποστάσεων μεταξύ των πελατών, δίνει εστιατόριο στην Ολλανδία, που έστησε γυάλινα «κλουβιά» με τραπέζια για δύο, που θυμίζουν αρκετά και θερμοκήπια.