Συνταγές και άρθρα για: Mockingbird’s Bar

Ένα πέτρινο νεοκλασικό του ’20 με μια όμορφη, γραφική –και όχι εσωτερική– αυλή έγινε η «φωλιά» για έναν μπαρόβιο κότσυφα, όπως μεταφράζεται στα ελληνικά το Mockingbird.