Συνταγές και άρθρα για: Sandor Ellix Katz

Το εστιατόριο Vezené ενώνει τις δυνάμεις με την ομάδα του The Clumsies, στο πλαίσιο του «Embrace», μιας εξαιρετικής πρωτοβουλίας που αποσκοπεί στην ενίσχυση του δεσμού της γαστρονομίας με το ανερχόμενο σκηνικό του mixology. Στις 30 Μαΐου, λοιπόν, υποδέχονται τον Αμερικανό Sandor Ellix Katz που αναλαμβάνει να μάς μυήσει στην αρχαία...