Ακριβά πληρώνουν οι καταναλωτές τη διατήρηση των συσκευών σε κατάσταση αναμονής.

Σύμφωνα με το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ.), έχει υπολογιστεί ότι ξοδεύουμε κάθε χρόνο περισσότερα από 50 ευρώ, μόνο και μόνο γιατί αφήνουμε τις συσκευές μας σε κατάσταση stand by. Στο πλαίσιο αυτό, το Κέντρο συστήνει μία πιο «έξυπνη» χρήση των επίμαχων συσκευών και συγκεκριμένα:

1. Συντηρούμε τις οικιακές συσκευές μας μία φορά το έτος.

2. Κατά την αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής ή συσκευής θέρμανσης συγκρίνουμε την απόδοσή της με την απόδοση άλλων παρόμοιων συσκευών, λαμβάνοντας υπόψη την ετήσια χρέωση καυσίμου. «Ένα αυξημένο κόστος αγοράς για μία συσκευή υψηλής απόδοσης μπορεί να μας επιστρέψει το αρχικό κόστος, σε μικρό χρονικό διάστημα, γιατί θα καταναλώνει λιγότερα καύσιμα ή ρεύμα», σημειώνει χαρακτηριστικά.

3. Οι περισσότερες ηλεκτρικές, ή ηλεκτρονικές συσκευές δεν κλείνουν από το τηλεχειριστήριο.

4. Για να κλείσουμε εντελώς αυτές τις συσκευές ή χρησιμοποιούμε το κουμπί που είναι πάνω στις συσκευές ή τις βγάζουμε από την πρίζα.

5. Σβήνουμε, εντελώς, τις ηλεκτρικές συσκευές, όταν δεν τις χρησιμοποιούμε.

6. Προτιμούμε ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, ενεργειακής κλάσης Α.

7. Για να αερίσουμε το σπίτι κλείνουμε τη θέρμανση, ανοίγουμε όλες τις πόρτες του σπιτιού, εσωτερικές και εξωτερικές για πέντε με 10 λεπτά.

8. Θέτουμε σε λειτουργία ενεργοβόρες συσκευές, όπως το πλυντήριο ρούχων και πιάτων, τις βραδινές ώρες ή τις Κυριακές που το σύστημα είναι λιγότερο επιβαρυμένο.

9. Χρησιμοποιούμε τις ενεργοβόρες οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με νυχτερινό ρεύμα, εφόσον διαθέτουμε.

10. Παρακολουθούμε την κατανάλωση ρεύματος, φυσικού αερίου και πετρελαίου, ελέγχοντας κάθε μήνα τους λογαριασμούς μας. Εάν… ξεφύγουμε, τότε προχωρούμε σε διορθωτικές κινήσεις.

«Η μείωση της κατανάλωσης θα ωφελήσει το πορτοφόλι μας, αλλά, συγχρόνως, θα προστατέψει το περιβάλλον και θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών που μας απειλούν. Λιγότερη κατανάλωση ενέργειας σημαίνει λιγότερες εκπομπές ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου και λιγότερα έξοδα», εξηγεί το ΚΕ.Π.ΚΑ..